button

Deratizace - deraslužby Brno

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace bytů, provozoven, objektů, budov, prostor, určování hmyzu, návrhy a opatření proti škůdcům, posudky, dlouhodobý smluvní servis, zpracování DDD dokumentace. Firmám nabízíme ZDARMA smlouvu o poskytování DDD služeb pro kontrolní orgány ochrany veřejného zdraví. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu specialní ochranné DDD podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/200 o ochraně veřejného zdraví.

Kontaktní informace

Stát:CZ
Web:www.derasluzby.cz

© 2014 SQUERY katalog | FAQ | Kontakt